Вовед

Преку оваа страница, можете едноставно да го направите бараниот сертификат, како и евентуално да направите одредени промени на внесеното име и презиме - доколку е направена таква грешка за време на регистрацијата. Ви благодариме на учеството на натпреварот, и се надеваме на ваше учество и следната година.

Резултат

4 одделение Резултати по задача Вкупно
      > Nikola Atanasovt Време: 24-11-2015, во 08:30                     60 поени

Сертификат

Сакате да го добиете сертификатот? Постапката е многу едноставна - само потврдете го името и презимето, и притиснете на копчето "Превземи сертификат!". Доколку сте направиле грешка при внесувањето на името за време на натпреварот, системот ви дозволува да направите ситна промена (само неколку букви).

За позначајни промени, контактирајте го менторот/координаторот задолжен за организација на натпреварот во вашето училиште (со валидно објаснување за грешката), кој понатаму ќе контактира со организаторите на натпреварот.

Коментар од организаторите

Уште еднаш, ви благодариме на вашето учество на натпреварот. Поради големиот интерес од страна на учениците, како и одличната организација на наставниците, нашата држава е меѓу оние со процентуално најголем број учесници на овој популарен меѓународен натпревар. Честитки.